Netwerk Praktijkbedrijven

Status:In uitvoering
Trekker:Noardelike Fryske Walden
Partners:
Looptijd:2024
Omschrijving:

Landelijk netwerk van bedrijfsbegeleiders waarbij boeren stikstof en methaan gaan reduceren door een begeleidingsproces waarbij maatregelen worden genomen.