Onderwijsdeal natuurinclusieve landbouw Fryslân

Status:In uitvoering
Trekker:HVHL
Partners:Nordwin college
Looptijd:2020-2023
Omschrijving:

Ontwikkeling lesmateriaal, demobedrijven natuurinclusieve landbouw