Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders Fryslân

Status:Afgerond
Trekker:DLV
Partners:Delphy, ABZ diervoeding
Looptijd:
Omschrijving:

Kan door middel van het raffineren van najaarsgras, de externe aanvoer van grondstoffen beperkt worden als onderdeel van circulaire landbouw.