Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders Fryslân

terug naar project overzicht

Status:Afgerond
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:DLV
Partners:Delphy, ABZ diervoeding
Looptijd:
Omschrijving:

Kan door middel van het raffineren van najaarsgras, de externe aanvoer van grondstoffen beperkt worden als onderdeel van circulaire landbouw.