Schoon erf, schoon water

Status:Afgerond
Trekker:LTO Noord
Partners:Provincie, Wetterskip Fryslân
Looptijd:
Omschrijving:

Verminderen erfafspoeling melkveehouderij

Meer informatie:https://www.clm.nl/case/schoon-erf-schoon-water/