Slib op land proef

Status:In uitvoering
Trekker:Noardelike Fryske Walden
Partners:
Looptijd:2022
Omschrijving:

Beschikt bij Fjildlab. Bedoeld om havenslib op kleigrond te gebruiken als bemesting. Eerst ontwikkeling slibhub en kwaliteitsborging. Later mogelijk ook interessant voor zand- en veengebieden.