Slim landgebruik

Status:In uitvoering
Trekker:LBI
Partners:SPNA, LLF, HVHL, e.a.
Looptijd:
Omschrijving:

Tegengaan van CO2 emissies door melkveehouderij, door ontwikkelen en testen maatregelen voor CO2 vastlegging in de bodem