Stabiliteit slootkanten en kades bij wisselende slootpeilen

Status:In ontwikkeling
Trekker:Provincie Fryslân
Partners:Nutriënten management instituut
Looptijd:2021-?
Omschrijving: