Studiegroepen natuurinclusieve landbouw

Status:Afgerond
Trekker:Living Lab
Partners:
Looptijd:
Omschrijving:

Verdiepingsbijeenkomsten middels 2 studiegroepen op het thema natuurinclusieve/kringlooplandbouw.