Valuta voor Veen

Status:In uitvoering
Trekker:Friese Milieu Federatie
Partners:LTO Noord projecten, NFW, ILM
Looptijd:2018-2023
Omschrijving:

Project voor het verhandelen van koolstofcredits door peilverhoging in veengebieden

Meer informatie:https://valutavoorveen.nl/