Veenweidekoe van de toekomst

Status:In ontwikkeling
Trekker:Provincie Fryslân/Veenweide
Partners:
Looptijd:2021-?
Omschrijving:

Vervolg onderzoek op kansen jerseys en andere veerassen op natter veen