Veenweideprogramma 2021 – 2030

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Programmateam Veenweide
Partners:Provincie Fryslan, Wetterskip Fryslan, zeven gemeenten, zeven landbouw partijen en de Friese Milieufederatie
Looptijd:2021 - 2030
Omschrijving:

Tegengaan van de negatieve effecten van bodemdaling

Meer informatie:https://www.veenweidefryslan.frl/