Verduurzaming en versterken biodiversiteit mais/veen

Status:In uitvoering
Trekker:BFvW
Partners:LTO Noord projecten
Looptijd:2020-2023
Omschrijving:

Vergroten kansen weidevogels, maisteelt op veen, kievit