Verduurzaming en versterken biodiversiteit mais/veen

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:BFvW
Partners:LTO Noord projecten
Looptijd:2020-2023
Omschrijving:

Vergroten kansen weidevogels, maisteelt op veen, kievit