Verkenning leverbot bij vernatting

terug naar project overzicht

Status:Afgerond
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Provincie Fryslân/veenweide
Partners:Wetterskip
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

onderzoek naar evt. toename leverbotbesmetting, salmonella bij vernatting veenweiden

Meer informatie:https://www.veenweidefryslan.frl/onderzoeken-en-innovatie/leverbot