Voorkomen is beter dan genezen

Status:In uitvoering
Trekker:DLV advies
Partners:
Looptijd:2018-2020
Omschrijving:

Verlagen van de infectiedruk door hygienisch te werken. Ziektepreventie