Vruchtbare kringloop Noord Nederland

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:LTO Noord projecten
Partners:WUR
Looptijd:2022-2024
Omschrijving:

Stimuleren kringlooplandbouw door agrarische ondernemers te faciliteren (o.a. kennis) bij verduurzaming van het agrarisch bedrijf.

Meer informatie:https://www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/