Wys mei de patrys / vitale akkers

Status:Afgerond
Trekker:Waadrâne
Partners:FMF, LBF
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

Inrichtingsmaatregelen voor akkervogels en insecten aanvullend op het ANLb specifiek gericht op de patrijs. Verzorgen van dekking, nestgelegenheid en zomer- en wintervoedsel.