Rûchte is it nije moai – meer biodiversiteit op het boerenerf

De komende maanden gaan we extra aandacht besteden aan het thema: Biodiversiteit op of rondom het boerenerf. Hierbij komt de titel van de poster die we vorig jaar ontwikkeld hebben ook weer van pas: ‘Rûchte is it nije moai’.
 
Nu al is een aantal boeren actief met biodiversiteit op hun bedrijf bezig, waaronder de boeren in het coulissenlandschap van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Het beheer, o.a. het snoeien en afzetten zoals boer Pier-Jan Boersma uit Eastermar doet, van dykswâlen en elzensingels is nodig voor het in standhouden van de variatie en hoge biodiversiteitswaarde van deze elementen.
Meer informatie hierover lees je in de door Landschapsbeheer Friesland en Noardlike Fryske Wâlden ontwikkelde veldgids. Het document kun je hier downloaden. Vandaag publiceerde het Friesch Dagblad de foto hierboven van fotograaf Marcel van Kammen op de voorpagina.


Waar kun je als boer nog meer aan denken om de biodiversiteit in je eigen omgeving een boost te geven?

 Welke maatregelen je als boer kunt treffen voor de biodiversiteit is mede afhankelijk van de omgeving.

Vul zelf de test in en check uw score op natuurinclusiviteit.

  • Ligt de boerderij in het bos of in open gebied?
  • Heeft de boer te maken met zand-, klei- of veengrond?
  • Welke gebouwen staan er op het erf en welke bomen, struiken en kruiden komen van nature voor in de streek?
 Het beheer van perceelsranden kan vrij gemakkelijk veel opleveren. Als je als boer een strookje niet maait en bemest, dan zie op termijn diverse soorten kruiden en insecten verschijnen.

Op het erf

Ook rondom het erf zijn er talloze mogelijkheden. Zo kun je bepaalde vogelsoorten helpen met het plaatsen van nestkasten. Zoals het plaatsen van kunstnestkasten voor huiszwaluwen onder de buitenrand van de schuur, en met een geschikte nestkast in de loods of schuur is er een goede kans dat er een kerkuil komt bivakkeren.
 
Later volgt meer informatie.