Samenwerking melkveehouderij – akkerbouw

Met subsidie van de ‘Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Friese Kleiweide’ van de Regio Deal Natuur Inclusieve Landbouw is door adviseurs, aangesloten bij Stichting CO2L Farming Advies, een plan gemaakt om de maximale afstemming van een akkerbouwbedrijf met een melkveehouderij tussen Gaast en Piaam te realiseren.

Er is gezocht naar een gezamenlijk bouwplan, waarbij het versterken van de natuurlijke processen in de bodem en een zo gezond mogelijk voerspoor voor de koeien centraal staan. Limiterende factor in het gebied is de invasie van ganzen in de winter. Het is daarom onmogelijk om bijvoorbeeld wintergranen, gecombineerd met stikstofbinders te zaaien.

Er zijn uitgebreide analyses van bodem, plantsap, kuil, mest en het voerspoor gedaan om aan de hand daarvan de mogelijkheden te inventariseren. In het vervolgtraject is er subsidie om met de gevonden mogelijkheden te experimenteren. De gewassen volgen met plantsapmetingen en diversiteit in het grasland zijn de eerste stappen. Beweiden, een potstal voor droogstaande koeien en de mogelijkheid om organische mest op maat te maken, staan op het verlanglijstje.

Tijdens het maken van het plan zijn de boeren alvast begonnen met bladvoeding en diverse gras-/kruidenmengsels. Ook is Luzerne als tussengewas geïntroduceerd.

Meer lezen over dit onderwerp? Het hele plan is hier is te vinden.