Schonen moet, maar met beleid

Dit najaar hebben we maar liefst 5 demo’s Ecologisch slootschonen mogen verzorgen. Gemiddeld kwamen er zo’n 40 aanwezigen op de bijeenkomsten af. Gisteren vond de laatste demo plaats in Tytsjerk bij de familie Koopmans.

Diverse doelgroepen

De wijze waarop we onze Brûsplakbijeenkomsten organiseren, hebben we ook in de demo’s toegepast. We hebben niet alleen boeren uitgenodigd of loonwerkers, maar iedereen die annex is met dit onderwerp. Dus ook beleidsmedewerkers van gemeenten, provincie, natuurorganisaties, agrarische collectieven etc. Zo creëer je dat het onderwerp vanuit meerdere invalshoeken belicht en besproken wordt (een zogenaamde 360 gr view). Dit leverde boeiende dialogen en discussies op.

Kennis van ervaren loonwerkers

‘Wij gaan eerst rond met de maaikorf en maken de watergangen dan voor driekwart schoon. Op tijd de bak omhoog, even wachten zodat vissen en kikkers kunnen ontsnappen en dan rustig op de kant leggen. Is de hele sloot van dezelfde boer, dan pak je hem het ene jaar van de ene kant en het andere jaar van de andere kant.

Een ecoreiniger (een maaibalk met harkje) is niet nodig. Met maaikorven ben ik flexibeler en als je dat met beleid doet, haal je hetzelfde resultaat.

Eens in de vier à vijf jaar kom ik terug met de baggerspuit, waarmee ik de sliblaag vijftig meter over het land spuit. Per boer spreken we af welke sloot er het meest aan toe is. We wisselen af. Belangrijk is dat er voldoende water in de sloot staat. Dat stemmen we af met de waterbeheerder. Verder houd je in de gaten hoe dik de baggerlaag is. Alles in één keer wegspuiten is niet goed. In een brede sloot kun je eventueel alternerend baggeren, want dan creëer je wat variatie’.