Seminar Gezond & Lokaal eten op 21 sept in Engwierum

Living Lab Fryslân is als partner betrokken bij het project Veggielab, een ‘POP-3 samenwerking voor innovatie project’ met als doel om “partijen uit de gehele keten te laten zien hoe agrariërs hun gewassen op de boerderij kunnen bewerken tot halffabricaten (ready-to-use) en eindproducten (ready-to-eat, ready- to-cook) en zodoende hun positie in de keten kunnen versterken, leidend tot een beter verdienmodel.

Hierbij wordt een symbiose bewerkstelligd met het runnen van een boerenbedrijf vanuit de principes van natuurinclusieve landbouw. Daarmee willen de projectpartners ook laten zien dat het loont om van gangbare landbouw over te stappen op natuurinclusieve landbouw”

Seminar Gezond & Lokaal eten

In dit kader werd op 21 september in Engwierum het seminar ‘Gezond lokaal eten’ georganiseerd, gericht op professionals uit het Bedrijfsleven, de Zorg- en Onderwijssector. Plenair kwamen er zes sprekers aan bod, elk expert op diens eigen gebied. Na de pauze was er voor elke doelgroep een workshop die geleid werd door een professional die al gezond en lokaal eten heeft geïmplenteerd binnen de eigen organisatie. Gezamenlijk gingen de deelnemers aan de slag met de ‘Hoe’-vraag.

Naar aanleiding van dit seminar is een artikel verschenen in Nieuwsblad Noord-Oost Friesland, dat de belangrijkste kernpunten van deze middag goed samenvat:

Gezonde medewerkers, gezonde cijfers en een gezonde bodem

Het is duidelijk dat lokaal, gezond eten enorme voordelen kan hebben in gezondheid van zowel mens, als werk- en leefomgeving. Door medewerkers goede voeding aan te bieden, kunnen de zorgkosten dalen, de productiviteit verhoogt en het welzijn van de betrokkenen verbetert aanzienlijk. Verder stimuleer je uiteraard de lokale economie en draag je bij aan verbetering (en verfraaiing) van het (agrarisch) landschap.

Clusters @WORK @CARE en @SCHOOL

Genoeg redenen voor een groep betrokken professionals om naar aanleiding van dit seminar aan de slag te gaan met de implementatie en ontwikkeling van lokaal, gezond voedsel in hun werkomgeving, of dat nu een zorginstelling, een productiebedrijf of een school is.

Van dit seminar is een aftermovie gemaakt, die middels onderstaande button te bekijken is.