Slootschonen met oog voor de natuur – magazine Agrariërs

In het magazine Agrariërs van Wetterskip Fryslân stond de afgelopen periode een artikel over Ecologisch slootschonen waar wij als Living Lab, samen met it Wetterskip, Cumela en de Friese agrarische collectieven hard aan gewerkt hebben om deze natuurvriendelijke wijze van schonen onder de aandacht te brengen bij boeren en loonwerkers.

 

 

Biodiversiteit

Het betreft een manier van schonen waarbij de sloot niet alleen goed doorstroomt, maar waarbij dieren en planten ook de ruimte hebben om te leven. Zo ontstaat veel meer biodiversiteit en is de natuur meer in samenhang met elkaar.

Reactie vanuit de boer

‘Er groeien plantensoorten die we jarenlang niet gezien hebben’. Dat geven Jan en zoon Lyon de Boer aan, zij runnen melkveehouder De Dotterblom in Terwispel.

‘Waar niet gemaaid wordt zien we veel insecten, bijv. bijen en libellen. Maar ook dieren als vogels en hazen schuilen er graag. In de sloot is de diversiteit aan planten groter, daar groeien soorten die we jaren niet gezien hebben zoals de lisdodde. Wij doen ons best voor de biodiversiteit en als je dan met eigen ogen de verbetering ziet, geeft dat voldoening’. 

Samenwerking

Het succes van deze campagne schuilde volgens ons in de samenwerking met meerdere partijen die annex zijn met dit thema. Zo ontstond veel kennis, elk had zijn inbreng vanuit de eigen positie en perspectief, naast elkaar en met synergetische communicatie. Dit werkt heel versterkend. Met elkaar hebben we een bereik van bijna 100.000 mensen gerealiseerd!

Dit jaar gaan we weer in overleg met elkaar om te kijken waar we ook in 2022 elkaar kunnen versterken. Want met 3 demo’s en kennissessies + de ontwikkelde poster en video’s hebben we de omslag nog niet bereikt. Voor gedragsverandering is meer nodig en herhaling van de boodschap.

Wordt vervolgd.

#ruchteisitnijemoai