Stagiair Jaap start met meten resultaten van ecologisch slootschonen

In mei is Jaap Zuidersma gestart met zijn stage bij Living Lab Fryslân, Jaap wordt ‘uitgezonden’ door Caparis.

We gaan dit jaar samen met agrarisch collectief It lege Midden een 20-tal sloten monitoren. Dat houdt in dat er 20 ecologisch geschoonde sloten vergeleken worden met 20 regulier geschoonde sloten. Uiteraard bevinden beide sloten zich in het zelfde gebied en zijn ze goed vergelijkbaar qua breedte, diepte, etc.

In mei is de opzet van het onderzoek tot stand gekomen, in juni is Jaap druk bezig ‘in het veld’ en in juli gaat hij zijn resultaten presenteren.

Ecologisch slootschonen 2021

Dit onderzoek is opvolgend n.a.v. het thema Ecologisch slootschonen dat we vorig jaar i.s.m. Wetterskip Fryslân, branchevereniging Cumela en de agrarische collectieven op de kaart hebben gezet. Destijds hebben we onderstaande poster ontwikkeld voor informatie en inspiratie en zijn er in september een drietal demo’s georganiseerd voor boeren en loonwerkers.

Het onderzoek

Meten = Weten. De resultaten van de meting van dit jaar vormt onze 0-meting, we willen de komende jaren nog een 1- en 2-meting uitvoeren om vast te stellen wat ecologisch slootschonen betekent voor:

  • Waterkwaliteit
  • Flora
  • Fauna

Excursie Natuurinclusieve verpacht

Op de veldbijeenkomst ‘Natuurinclusieve verpacht’ die we op 1 juni organiseren in Eagum gaat Jaap samen met een ecoloog van Wetterskip Fryslân een excursie verzorgen voor een groep verpachters. Daar presenteert hij de resultaten van de meting in de sloten rondom het weiland waar de veldexcursie plaatsvindt.

Tenslotte

Het onderzoek is nog niet klaar, maar we zijn nu al blij met de inzet van Jaap en de eerste resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd.