Steeds meer interesse voor natuurinclusieve verpacht

Nog steeds krijgen we aanvragen voor het ontwikkelde stroomschema binnen dat doorlopen kan worden om duidelijk te krijgen in welke mate én hoe je aan de slag kunt gaan met natuurinclusieve verpacht. Naast alle folderaanvragen, is er ook interesse om bijeenkomsten te organiseren omtrent dit thema.

Bijeenkomst in Idaard

Zo was er twee weken geleden een bijeenkomst in Idaard van afdeling It Bûtlân van agrarisch collectief It lege Midden. Onze collega Harjan Bruining heeft daar het één en ander verteld over Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool. Rentmeester Michiel de Koe heeft verteld wat natuurinclusieve verpacht inhoudt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je dit toe kunt passen.

Vragen uit de zaal

De meeste vragen gingen over de duur van de contracten. Boeren hebben langdurige contracten nodig wil men meer duurzaam de grond kunnen gebruiken. Daarnaast kwamen de volgende vragen aan bod: Hoe wijzen rentmeester pachtgrond toe? Krijgen NIL boeren voorrang? En gaat dat ten koste van reguliere boeren?

Vervolg

Er waren vragen naar de mogelijkheden van studiegroepen en hier en daar was belangstelling voor een advies op maat van de Landbouw Adviespool.