Studiegroep: Bemesting en stikstofproblematiek

Op 26 februari vond de 2estudiegroepbijeenkomst plaats met 8 enthousiaste agrarische ondernemers onder begeleiding van Jehannes Fopma. Natuurinclusief gaat o.a. over kringloop denken. De kringloop is een integraal proces, tijdens de bijeenkomsten belichten we elke keer een ander thema. Deze bijeenkomst ging over het actuele thema bemesting en de stikstof problematiek. Van meer naar beter.

Er zijn veel mogelijkheden om bijvoorbeeld de ammoniak emissie terug te dringen. Door bijvoorbeeld minder eiwit in het rantsoen te hebben, om de koeien meer te laten weiden of bijvoorbeeld tijdens het uitrijden van drijfmest water toe te voegen (1/3 water).

Jehannes vertelde ook over de mogelijkheden rondom het kunstmatig drogen van gras. Het eindresultaat is gedroogd gras/hooi met een droge stofwaarde boven de 90%. Hierdoor gaat het niet broeien en heb je weinig tot geen verliezen. Met deze technieken heb je hogere voederwaardes en beter eiwit.

Gesproken werd over het werk van de Belgische onderzoeker Peter Vanhoof. Deze onderzoeker heeft proeven gedaan rondom de drijfmest,  benutting van stikstof op verschillende grondsoorten, de eiwit gehalten in de 1ste kuilsnede en de manier en hoeveelheid van het toedienen van drijfmest.

Drijfmest is pas goed, als de koe het voer goed heeft verteerd. Rijke mest die niet goed benut is begint eerder te rotten en uiteindelijk kan er een sterke concentratie van gassen ontstaan.  Emissie kost de veehouder geld.

Na de vele theorieën met wetenschappelijke onderbouwingen zijn we nog gaan kijken bij de koeien van de ondernemer. Naast de koeien is de ondernemer ook nog druk bezig met de biodiversiteit op het bedrijf. Er is een plasdras en vogelbeheersland aanwezig. Dit doet de ondernemer samen met andere ondernemers in de buurt.

De 3de bijeenkomst is op vrijdag 13 maart 2020 met als thema. Past mijn koe nog wel binnen mijn bedrijfssysteem?

Dit spinnenwebmodel wordt door alle deelnemende boeren voor hun eigen bedrijf ingevuld.