Studiegroep op excursie naar biodynamisch biologisch bedrijf Deinum

Vrijdag 23 juni hebben we met een groep boeren vanuit onze studiegroepen een bezoek gebracht bij de familie Deinum in Sondel. Ze weiden 80 koeien op 80 hectare land. Tijdens de excursie hebben we een rondleiding gehad in de stal en zijn we op de percelen geweest om van de aanpak van de familie Deinum te leren. 

Melkveehouder Sierd Deinum vertelt dat een plaats niet alleen maar iets is om van te leven, maar juist ook om nieuwe dingen te leren. ‘Dit was  één van de redenen om biologisch te worden. Dit is uitgemond in biodynamisch biologisch boeren. We werden altijd gedreven door de vraag: ‘Wat is er nog meer dat leeft en aandacht nodig heeft?’

Composteren

In de winter lopen de koeien en het jongvee in een buitenpotstal, gevuld met natuurstrooisel. Door regenwater gaat het materiaal nog niet composteren en kunnen de koeien erop blijven lopen zonder dat ze er doorheen trappen. In het voorjaar wordt de pot met de kraan leeggehaald en een paar keer omgezet tot mooi gecomposteerde mest. Normaal waren ze alweer aan het uitrijden, maar in verband met de droogte, hebben ze hier nog even mee gewacht. Het duurt namelijk lang dat het verteerd is en regen helpt hier juist goed bij. Een aantal percelen behandelen ze met stront en andere stukken doen ze een ander jaar. 

Omgaan met de droogte

Tijdens de droogte zijn ze vooral hun grasland aan het verzorgen. Ze hebben zand-, veen- en kleigrond en op sommige stukken ook nog leem. Ze zijn rijk aan verschillende grondsoorten. Alles wat je laat staan tijdens de droogte, vermeerdert zich ook, omdat ze zaad gaan geven. Hierom zijn ze dus altijd bezig met het land. Het bedrijf bevloeit niet, het is niet nodig en ze doen het ook uit principe niet. ‘De natuur geeft aan wat je moet doen’, geeft Sierd aan. Sinds de eerste snee houden ze het goed kort, zodat het grasland in conditie blijft voor de volgende regenbui. Ze houden het dus juist kort, zodat het gras altijd in de startblokken gaat om de groei te maken. Natuurlijk hebben ze liever gras van 20-30 centimeter voor het weiden, maar dat zit er nu gewoon niet in. 

Familie Deinum is continu aan het zoeken naar het evenwicht tussen weiden en bijvoeren in verband met het weer. Het valt ook op dat sommige koeien veel meer kieskeurig zijn qua voer. De oudste, 13 jaar, die eet altijd alles wel en is niet zo moeilijk, ze levert ook goed. Naast gras/kuil krijgen de koeien 300 gram grasbrok. 

Horens van de koeien

De vraag werd gesteld of de koeien hun horens ook gebruiken. Sierd gaf aan dat ze hun horens wel gebruiken, maar dat ze er geen last van hebben. Hij legt uit dat hoe meer ze in het spelletje zitten van nu, en minder snelheid in het systeem (krachtvoer, eiwitten), hoe rustiger ze worden. En ook hoe minder ontstekingen je hebt. Heel soms wordt er eens antibiotica gebruikt of een keizersnede, maar eigenlijk vrijwel nooit. 

Opbrengst

De koeien van familie Deinum moeten niet onder de 5000 liter geven, maar als ze 6000 liter hebben, dan zijn ze tevreden. Met minimale input, hebben ze toch een redelijke productie. Momenteel zijn ze op hun top qua productie, daarna zakt het weer wat af doordat ze voorjaars kalvend zijn. Stripweiden doen ze vier keer per dag. Door de droogte lukt dit momenteel niet, dus geven ze de koeien nu een stuk land. Dit geldt ook voor als het veel regent en het te nat is. 

Na de excursie hebben we gezamenlijk de bedrijfseconomische cijfers van het bedrijf nog bekeken.

Het was weer een inspirerend samenzijn!