Studiegroep op pad: graslandbeheer vanuit kringloopgedachte + veevoer op natuurinclusieve wijze

Afgelopen vrijdag, 2 oktober, kwam één van onze studiegroepen weer bijeen onder leiding van Johannes Fopma.

De start was op de boerderij van Geert Broersma in Damwoude. De familie Broersma melkt 135 koeien op zo’n 80 ha land. Broersma is al jaren druk met alles wat met bodem en kringloop te maken heeft. Zo is er op het bedrijf veel grasland met graskruiden te vinden, worden de koeien dag en nacht geweid,  organische mest verrijkt en is een gedeelte van de stikstofkunstmest vervangen door calcium.

Met de groep is vanuit de kringloopgedachte gekeken naar graslandbeheer; kruidenrijk grasland en salade buffet. Wat er o.a. naar voren kwam is dat het vooral raadzaam is om ruige mest te gebruiken, naast drijfmest en daarnaast zoveel mogelijk het vee laten weiden.

Tijdens de rondgang over de percelen van Broersma was er veel aandacht voor de botanische samenstelling van de weide maar ook voor wat er in de grond gebeurd. De mooie wortelmassa van de graskruiden en dat de structuur van de bodem zichtbaar verbeterd. Percelen waar jaren lang mais op heeft gestaan en die door de ruilverkaveling in Broersma zijn bezit zijn gekomen krijgt hij aan de praat.

Na de excursie heeft Frens Schuring in het dorpshuis de groep bijgepraat en geïnspireerd omtrent het voeren van melkvee op natuurinclusieve wijze. Wat kan wel en wat niet? Frens gaf goede handvatten over hoe we onze koeien kunnen voeren met een laag eiwit rantsoen. Koeien houden van veel suiker en structuurrijk voer. Door veel te herkauwen recyclen ze stikstof wat de pensmicroben omzetten in microbieel eiwit. Suiker is de energiebron.  Microbieel eiwit is een goede basis voor melkeiwit. Kunnen graskruiden standaard mineralen in veevoer vervangen, hoe kan ik mijn natuurgras optimaal benutten, is het mogelijk om goed te melken zonder krachtvoer en wat zegt mijn kuilanalyse over hoe ik bemest? Deze vragen zijn uitgebreid aan bod gekomen.

De groep deelnemers bestond uit een gemêleerd gezelschap; dames, heren, jong, oud en zowel boeren die extensief als intensief landbouw bedrijven. De wisselwerking onderling zorgde voor een leerzame middag waarbij een ieder op zijn eigen manier weer wat verder is gekomen met het verduurzamen van zijn bedrijf. Al met al een zeer geslaagde middag en het bleef nog lang onrustig op de groepsapp.

Iedereen zit zoveel mogelijk op anderhalve meter van elkaar.

Kruidenrijk grasland.

Profielkuil graven, wormen tellen en bekijken hoever de wortels reiken.