Subsidie voor meer bodem- en biodiversiteit

Initiatiefnemers met ideeën om de biodiversiteit in Fryslân te verbeteren, kunnen van 17 augustus tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. Hiermee wil de provincie de rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân stimuleren. In totaal is er €240.000,- beschikbaar.

De rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân neemt af. De provincie wil die trend keren en werkt daarom aan een biodiversiteitsherstelprogramma. Hierin is niet alleen aandacht voor herstel van de biodiversiteit, maar ook voor verbinding tussen economie, natuur en landbouw, bewustwording in de samenleving en kennisdeling. Met deze subsidieregeling wil de provincie alvast initiatieven steunen die hierbij aansluiten.

Projecten voor bio- en bodemdiversiteit

Er is voor twee soorten projecten subsidie aan te vragen: projecten gericht op biodiversiteit en projecten gericht op bodemdiversiteit. Voor beide is €120.000,- beschikbaar (in totaal €240.000,-).

Klik hier voor meer informatie.