Bron afbeelding: www.alfa.nl

Subsidieregeling groen economisch herstel

RVO heeft tot met 14 februari 22.00 17.00 een subsidieregeling opengesteld voor investeringen in groen-economisch herstel. De subsidie bedraagt 60% (of 70% voor een jonge agrariër) en bedraagt minimaal € 25.000. Er is een lijst vastgesteld met daarop alle subsidiabele investeringen.

Vanuit LLF willen we jullie natuurlijk extra wijzen op de in die lijst opgevoerde investeringscategorie E: Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw. Dit betreft investeringen in machines, installaties en plaatsen voor opslag en verwerking, waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’), die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor bovendien negatieve effecten op water, bodem en lucht kunnen worden verkleind. Zo kan er onder andere subsidie gekregen worden op machines voor agroforestry, ecoploegen, hooidroogmachine en opslagplaatsen voor vaste mest.

Het doen van een aanvraag kost voorbereiding.  Vandaar dat we jullie nu op deze openstelling wijzen.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren