Succesjes voor de stichting Bloeiend Boerenland

Bloemenstrook zaaien in Tijnje

Bericht vanuit de Stichting Bloeiend Boerenland: ‘We hebben de eerste stroken gezaaid!’ De locaties zijn hier te zien: https://www.bloeiendboerenland.nl/locaties/

 
‘En nog een succesje. Onze aanvraag voor een ondersteuning door stichting DOEN is goedgekeurd 👊😉. We krijgen een mooi bedrag van € 30.000,00👌. Kunnen we een mooie partij stroken mee aanleggen en een promotie campagne starten voor nog meer donateurs’.
 
‘We gaan nu samenwerken met een loonwerker om met onze zaadleverancier zelf inheemse bloemenzaden te vermeerderen in Tjalleberd’.
 
Kent u stichting Bloeiend Boerenland? Hun voornaamste doel is: Samen biodiversiteit bevorderen. De stichting zet zich in op samenwerking tussen burgers en boeren om het uitsterven van insecten en vogelsoorten te voorkomen. Om het leven bovengronds te verbinden aan het leven ondergronds om daarmee de totale biodiversiteit te stimuleren. En dat is nodig, want het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland.
 
Een mooie samenwerking tussen boer en burgers. Boeren leveren een stukje grond aan en burgers doen een gift om de bloem- en kruidenmengsels te bekostigen. Meer info op: https://www.bloeiendboerenland.nl/help-mee/