Terugblik 3e demo Ecologisch slootschonen in Terwispel

Woensdagmiddag waren we op bezoek bij boer De Boer in Terwispel, waar de 3e demo & kennissessie natuurvriendelijk schonen werd gehouden. Op de bijeenkomst kwamen zo’n 45 belangstellenden af. Er was wederom veel diversiteit binnen de groep; dit keer de meeste loonwerkers, een aantal boeren, medewerkers van Wetterskip Fryslân en medewerkers van andere overheden en agrarische collectieven.

Het was prachtig weer, ’s ochtends was er een beetje regen gevallen maar nu scheen voornamelijk de zon.

Theoretische deel

We zijn gestart met het theoretische deel in restaurant Overwijk te Tijnje. Carla Boonstra heette iedereen welkom vanuit de organisatie Living Lab Fryslân, vervolgens kwam AC Elan aan het woord. Coördinator Warner de Leeuw heeft het één en ander vertelt over de werkwijze van dit agrarisch collectief, ook hoe de samenwerking met de andere 6 collectieven in Fryslân verloopt (vanuit KBF: Kollektiven Beried Fryslân). De sloten zijn in ZO-Fryslân vaak iets minder breed dan in de rest van de provincie, dit vergt dan ook net weer wat een andere manier van schonen.

Vervolgens heeft de heer Van Weperen van het Wetterskip Fryslân vertelt in welke mate zij met ecologisch schonen bezig zijn en welke richting zij de komende jaren op willen. Na het beantwoorden van een aantal vragen kwam Anne Jansma, inhoudelijk specialist natuurinclusieve landbouw bij LLF aan het woord. Waarom willen we over op een andere manier van schonen? Wat voor soort leven vind je zoal in de sloot? En welke maatregelen kun je treffen om er voor te zorgen dat de biodiversiteit minder schade ondervindt van slootschonen? Het slootschonen en zo nu en dan uitbaggeren moet wel doorgaan ivm de waterdoorstroming en om verlanding tegen te gaan.

Velddemonstratie

Het 2e deel van de bijeenkomst bestond uit de velddemonstratie. Loonbedrijf Breeuwsma uit Oudega heeft ons eerst het schonen met de maaikorf getoond, daarna volgde de demo met de baggerpomp.

Het betreft dezelfde maaikorf als waar nu ook mee gewerkt wordt, maar de techniek is net even anders. Een deel van de begroeiing in de sloot blijft staan, dat is beter voor al het slootleven. Van belang is dat de aan- en afvoer van water op orde is.

Het gebruik van de baggerpomp is een vernieuwender. Van belang is dat er voldoende water in de sloot staat, hoe de windrichting is en dat er langzaam wordt gereden met de tractor. Zo breng je het minst schade toe aan het slootleven.

Instructie en techniek

Alles over de instructie en techniek van het natuurvriendelijk schonen is vindbaar op onze speciale landingspage, klik hier.  

Overige

Video- en radio-opnames

Een aantal aanwezigen hebben meegewerkt aan de interviews die voor de camera afgenomen zijn door magazine De Boerderij. Daarnaast was een journalist van radioprogramma Vroege vogels aanwezig. Hij heeft een aantal aanwezigen vragen gesteld, om vanuit meerdere perspectieven de waarde van ecologisch slootschonen te vernemen.

Fijn dat zij opnames hebben gemaakt, later worden deze gedeeld via onze site en/of social media.

Poster

We ontvangen erg lovende reacties op de poster die door Living Lab in samenwerking met de agrarische collectieven en Wetterskip Fryslân is ontwikkeld, ook van buiten de provincie en vanuit het onderwijs stromen de aanvragen binnen. De heer van Weperen van Wetterskip Fryslân heeft een poster op een alumium plaat aangeboden gekregen en Anoula Voerman, de vormgeefster van de poster heeft zowel een plaat van Biodiversiteit in en rondom de sloot als Biodiversiteit op en rondom het boerenerf (eerder dit jaar uitgebracht) aangeboden gekregen. Zij heeft er heel wat (extra) uren ingestoken om tot dit mooie resultaat te komen. Waarvoor onze aller dank!

]

Gastvrijheid

Voor de gastvrijheid, de hulp en het enthousiasme van boer De Boer jr en sr bood collega Carla Boonstra de boer een cadeaubon aan.