Terugblik Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw op 30 sept

Afgelopen donderdag vond de 1e Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw plaats. De locatie was Húns; in en om onze werklocatie Phlox, de kerk, het dorpshuis en het kaatsveld.

De workshops waaruit men kon kiezen waren:

1. Natuurinclusieve landbouw
Wat verstaan we hieronder en welke stappen kan ik als ondernemer zetten?
Jehannes Fopma
De presentatie is hier te vinden

2. Bodem
De bodem is de basis van alles: wat kun je zelf doen aan verbetering bodemstructuur en wat levert het op?
Ria Commandeur
De presentatie is hier te vinden

3. Samenwerking Akkerbouw – Melkveehouderij
Welke kansen zijn er voor samenwerking? Inclusief succesvolle praktijkvoorbeelden
Henk Westerhof
De presentatie is hier te vinden

4. Agrarisch natuurbeheer en weidevogels
Weidevogelbeheer en botanisch beheer: waar(om) kan het? En hoe dan?
Henk Oud
De presentatie is hier te vinden

5. Bedrijfseconomische resultaten
Hoe vertaalt NIL zich in bedrijfseconomische resultaten? Tips & tricks.
Ids van der Ploeg
De presentatie is hier te vinden

6. Biodiversiteit op en rond het erf
Welke mogelijkheden zijn er? Waar moet je rekening mee houden? Tips & tricks.
Landschapsbeheer Friesland
De presentatie is hier te vinden

In totaal hadden 65 mensen zich opgegeven, we hadden een aantal no shows op de dag zelf, maar al met al was het een grote groep enthousiaste deelnemers die elk op een eigen manier een stapje verder willen zetten richting NIL.

Het weer was goed, ’s middags heeft gedeputeerde Fokkinga op het kaatsveld een woordje vanuit de provinsje Fryslân kunnen doen. De  provinsje is mede-initatiefnemer samen met LLF van de LAP.  Fokkinga onderstreepte het belang van onafhankelijke advisering.

Landbouw Adviespool (LAP)

De meeste workshops werden gegeven door adviseurs van de LAP. Zoals wellicht bekend is, kunnen individuele (of groepen) boeren bedrijfsspecifieke vragen indienen bij de LAP. Na goedkeuring van de case gaat er een onafhankelijke adviseur met en voor de boer aan de slag om tot een gepast antwoord te komen.

Via de site van de LAP kan een boer zijn case indienen.