Terugblik op Masterclass Melkkwaliteit

Op 18 april jl. organiseerden we een Masterclass over Melkkwaliteit; Wat is het effect van bedrijfsvoering en rantsoen op de melksamenstelling?

Sprekers:

  • Wiebren van Stralen, voormalig Programmaleider bij Living Lab Fryslân kwam als eerste aan bod. Sinds september vorig jaar is Wiebren Strategisch Programmamanager bij Friesland Campina. Wiebren stuurt bij Friesland Campina op de pijler Duurzaamheid en probeert dit in zoveel mogelijk facetten binnen het bedrijf door te voeren. Wat betekent Duurzaamheid in relatie tot de melkkwaliteit? Hoe kijkt een marktpartij als Friesland Campina hier tegenaan en welke rol wil / gaat het bedrijf spelen op dit gebied in relatie tot boer en consument?
  • Marije Strikwold, onderzoeker bij Hogeschool van Hall Larenstein was de tweede spreker, ze is bezig met een onderzoek naar melkkwaliteit in relatie tot weidegang en rantsoensamenstelling. Doel is onder andere om te kijken of inhoudstoffen in kruiden op het grasland terug te zien zijn in de melksamenstelling. Ze vertelt over de inzichten die tot nu toe zijn opgedaan.

Klik hier voor de terugblik en highlights van de Masterclass