Van verzopen land naar eldorado

Bericht van de Weidevogelman:

Percelen die na regenbuien lang nat blijven, bezorgen je als veehouder de kriebels. Soms is er wat aan te doen, soms is er gewoon geen snelle oplossing. Wellicht is het dan een idee om net de andere kant op te denken. Nattigheid op een perceel is een kans voor weidevogels.

Concreet denk ik dan aan greppel plas-dras: je damt een greppel af, pompt er water op en houdt zo een lange strook in een weiland een tijdlang nat. Ziedaar, je hebt een eldorado gecreëerd voor weidevogels. Het werkt in februari als een magneet op kieviten, omdat ze er zo makkelijk wormen en emelten vinden. Grote kans dat ze in de buurt gaan broeden. Tureluurs en grutto’s volgen een paar weken later.

Onderzoek in de Eempolders toonde in 2017 aan dat greppel plas-dras percelen gemiddeld vijf keer zoveel paren met kuikens bevatten dan omliggende percelen zonder. Het gaat vooral om kieviten, tureluurs en grutto’s.

Tips voor greppel plas-dras:

  • Zo mogelijk op een plek waar al weidevogels komen
  • Kies percelen die toch al vaker nat blijven staan, hobbelig of laag liggen en minder productief.
  • Ga voor een lengte van minimaal 150 meter en een drassige breedte van vier tot zes meter.
  • Regel een pomp op zonnepanelen en met een vlotter. Agrarische collectieven kunnen daar in voorzien.
  • Hou zo mogelijk nat van begin februari tot begin juni, maar een maand korter doet ook al veel.
  • Trekt vogels, hou daar bij bemesten en maaien rekening mee.