Afgelopen dinsdag was de veldbijeenkomst Rûge dong, de meerwaarde voor bodem en weidevogels. De organisatie was in handen van Living Lab i.s.m. Grutsk op ús greidefûgels en de animo was groot! Maar liefst 50 geïnteresseerden kwamen op de bijeenkomst af. Het merendeel van de deelnemers bestond uit melkveehouders.

Presentaties

Werden gehouden door:

 • Marten de Jong – melkveehouder in Baaium en vandaag onze gastheer.
  Marten vertelde vanuit zijn praktijkervaring over het gebruik van ruige mest om op zijn percelen weidevogels te helpen om de kuikens vliegvlug te laten worden.
 • Jeroen Onrust – wetenschapper en onderzoeker wormen aan de RUG
  Jeroen nam de deelnemers mee het veld in en liet ze kennismaken en zien wat verschillende bemestingsvormen betekenen voor het bodemleven. In het stuk land dat bemest werd met ruige mest kwamen bijv. veel meer wormensoorten voor. Dat is erg gunstig voor de bodem en daarmee voor de weidevogels!
 • Anne Jansma –inhoudelijk specialist bij Living Lab Fryslân
  Anne ging met een groep(je) het veld in en vertelde over de vegetatie en insecten in relatie tot de verschillende bemestingsvormen. Uit de proef bleek dat op de strook waar 10 ton ruige mest op gekomen was veel meer dikkere, grotere insecten op voorkwamen. Dat is heel gunstig voor de weidevogels, het kost ze dan minder energie om voedsel te vergaren. Ze kunnen hun honger stillen met minder insecten en kunnen de bespaarde energie gebruiken om sneller vliegvlug te worden.
 • Douwe Hoogland – gedeputeerde Provinsje Fryslân
  In de portefeuille van Douwe zit o.a.: Natuur, biodiversiteit, bodem, water en veenweide. Douwe vertelde over de waarde die de provinsje Fryslân hecht aan dit thema en haar acties (middels o.a. Grutsk op ús greidefûgels) hierin. De energie die er in de zaal heerste stemde hem positief.

Persaandacht

 • Sandra Wilgenhof, redacteur van Veldpost, was aanwezig en schreef een mooi informatief artikel. Klik hier om te lezen.
 • Gerrit de Boer van Omrop Fryslân maakte de volgende reportage met een interview met Anne Jansma: Ynteresse fan boeren foar greidefûgelbehear is grut (bbvms.com)

  En klik hier om het artikel op de site te lezen.
 • Cor de Boer van de Leeuwarder Courant schreef het volgende bericht: