Vers van de pers

Onze nieuwe poster ‘Groenblauwe dooradering’ is klaar en wordt morgen (9 dec), tijdens Winterbroed van Kening in de Theaterkerk te Nes (gemeente Noardeast-Fryslân) voor het eerst verspreid.

Op de zandgronden in Nederland wordt het landschap van oudsher gekenmerkt door een groene lijnvormige dooradering bestaande uit elzensingels, hagen, (hakhout)bosjes, struwelen en houtwallen. Hoe dichter en beter aaneengesloten dit netwerk is, hoe groter het effect op de biodiversiteit.

De overblijfselen van in de ijstijd ontstane pingo’s en door mensen aangelegde drinkpoelen en sloten maken een belangrijk onderdeel uit van dit landschap en noemen we blauwe dooradering. Sloten spelen een belangrijke rol in de waterafvoer, maar leveren daarnaast ook een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Met de inrichting en het beheer van de sloot kan de biodiversiteit in de sloot worden verhoogd.

Lees meer op onze themapagina: https://ow.ly/uIBL50QgKX2
Hier kun je de poster zelf ook bestellen en downloaden.