Verslag Brûsplak 26 april jl. Natuurinclusieve (ver)pacht

Dinsdagavond 26 april jl. waren wij in het kerkje in Friens voor een (hybride) Brûsplaksessie rondom het thema Natuurinclusieve (ver)pacht. In totaal waren er zo’n 60 aanwezigen in de kerk, onder wie kerk- en stichtingsbestuurders die zelf land verpachten, melkveehouders, provincie-ambtenaren, medewerkers van natuurbeschermingsorganisaties en nog een aantal andere geïnteresseerden. Online waren er eveneens zo’n 50 geïnteresseerden. Een week later staat de teller op 192 mensen die de bijeenkomst digitaal hebben bekeken, met hierbij de 60 aanwezigen opgeteld zitten we dan op zo’n 250 toehoorders.

Doordat sprekers vanuit de verschillende perspectieven aanwezig waren, konden eigenlijk alle vragen worden beantwoord.

Klik hier of ga naar ons Youtube kanaal om de bijeenkomst terug te kijken.

Sprekers

 • Gerrie Visser – korte introductie Living Lab Fryslân en Landbouw Adviespool
 • Ingrid van Huizen – missie, visie van Provinsje Fryslân en transitiefonds
 • Margriet Goris – natuurinclusie (ver)pacht. Bekeken met een sociaalmaatschappelijke blik en vanuit de pachter.
 • Michiel de Koe – natuurinclusieve (ver)pacht. Wat komt er technisch inhoudelijk bij kijken? Vanuit de verpachter bekeken.

Aan een rondetafelgesprek, o.l.v.  Meije Gildemacher, namen deel:

 • Kees van der Bos – akkerbouwer en aangesloten bij initiatief Ecolana in Holwerd
 • Mathijs Bakker – penningmeester bij Stichting St Anthony Gasthuis Bolsward
 • Eddy Oostra – rentmeester en eigenaar bij rentmeesterkantoor Van Eysinga & Oostra
 • Arjan Hesselink – vastgoed provinsje Fryslân
 • Jetze Genee – provinsje Fryslân – GLB/ANLb
 • Tamme Tigchelaar – melkveehouder en pachter van kerken Reduzum-Friens-Idaerd
 • Henk de Vries – directeur Fryske Gea, nu aanwezig vanuit de rol van TBO’s bij verpacht