Verslag Brûsplaksessie De Verwaarding van Grasmelk (6-12-21)

Maandagavond 6 december vond online de Brûsplaksessie met als thema De verwaarding van grasmelk plaats. Dit Brûsplak is de eerste in een serie van 3 inspirerende kennissessies.

Nadat Gerrie Visser namens Living Lab Fryslân de avond opende, nam gespreksleider Catharinus Wierda het woord. Zijn rol was om de avond aan elkaar te praten en vragen vanuit het publiek voor te leggen aan de presentatoren.

De heer prof. dr. Ton Baars trapte de avond inhoudelijk af met zijn presentatie Sturen op vetzuren. De kern van zijn betoog was, dat de meeste winst qua ‘gezond’ melkvet te behalen is door het maximaliseren van de vers-gras-opname. Wanneer de veehouder bovendien kleinere, wat meer bespierde koeien melkt, die afkalven in het voorjaar, kan men het meeste gras verwaarden tot boter en kaas met een gewenst vetzuurpatroon. Belangrijke markers zijn het gehalte aan weide-CLA en de omega-6/ omega-3 verhouding. Zijn presentatie is hier terug te lezen.

Na zijn presentatie kreeg Karin van der Toorn namens het project Melklab 2.0 het woord. Zij vertelde over de totstandkoming, opzet en uitwerking van het project. Uit het onderzoek dat voor een deel door Aeres is uitgevoerd, blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen de hoeveelheid kruiden in het grasland en de hoeveelheid CLA’s (geconjugeerd linolzuur) in de melk. Ook het rantsoen heeft een grote invloed op de vetzuursamenstelling. Hoe meer (vers) gras, hoe beter de omega 3/6 verhouding, hoe meer CLA’s en hoe meer omega 3 gevonden wordt in de melk. In het onderzoek is daarnaast ook gekeken naar de mogelijkheid om gezondheidseffecten te claimen op zuiveleindproducten. Daarnaast is gekeken hoe de vetzuursamenstelling in melk gemeten kan worden. De hele presentatie is hier terug te lezen.

Vervolgens presenteerde zij de melkwijzer. Deze handige tool geeft je handvaten om te sturen op de vetzuursamenstelling in de melk. Aan welke knoppen van je rantsoen kun je draaien?

Tot slot nam Hessel Jan Sinnige van Zuco Dokkum het woord. Hij vertelde vanuit de praktijk over hoe zij vanuit hun coöperatieve gedachte een toegevoegde waarde aan (gras)melk willen geven.

Ondertussen was het in de chat een drukte van belang. De vragen zijn zoveel mogelijk door Catharinus Wierda opgepakt en door de presentatoren beantwoord. Daar waar de vragen vanwege inhoud of tijdsbestek niet zijn beantwoord, zijn deze naderhand zoveel mogelijk teruggekoppeld aan de presentatoren, met het verzoek dit later 1 op 1 met de vraagstellers op te nemen. Mochten er desondanks toch nog vragen zijn, die onbeantwoord zijn gebleven of heb je de opname van de zoomsessie later bekeken en heb je nog vragen, neem dan contact op via info@livinglabfryslan.frl voor een terugkoppeling aan de presentatoren of een koppeling aan een adviseur van de Landbouw Adviespool

Op verzoek kan de opname van de gehele zoomsessie worden opgevraagd via info@livinglabfryslan.frl. Je krijgt dan een link naar de opname.

Voor een ‘clickable’ versie, klik op de link hierboven.