Verslag Brûsplaksessie Rûge Dong

Op dinsdag 8 maart vond online de Brûsplaksessie Rûge Dong plaats. Er waren ruim 25 aanwezigen. Aan het woord kwamen:

 • Tim Visser
  Wetenschappelijke onderbouwing gebruik van ruige mest en alternatieven.
  Klik hier voor de presentatie van Tim.
 • Henk Oud uit Aldstjerk
  Praktische uitvoering en wet- en regelgeving
  Klik hier voor de samenvatting van Henk.
 • Vader Jelte en dochter, Wieke Marije Bakker uit Ginnum.
  Praktische uitvoering, de do’s en de don’ts
  Klik hier voor de video essay van Wieke Marije.

U kunt de hele sessie terugkijken via Youtube

De resultaten over 2021 van de familie Bakker zijn als volgt:

Aantal broedpaar/jaren 2021
Bergeend 4
Fazant 1
Grutto 70
Kievit 24
Krakeend 2
Kuifeend 2
Scholekster 32
Slobeend 4
Tureluur 34
Wilde eend 60