Verslag studiegroepbijeenkomst Natuurinclusief

We zijn weer los. De eerste bijeenkomst seizoen 2022 van de studiegroep natuurinclusief van Living Lab Fryslan is een feit. Wat is het mooi te starten op een zonnige dag met een excursie naar Peter Oosterhof. Peter is melkveehouder in het Drentse Foxwolde waar hij samen met zijn vriendin een melkveebedrijf runt. Buiten in de zon met een bakje koffie start Peter zijn verhaal over zijn bedrijf en het omschakeling naar biologisch een aantal jaren terug. Kernpunten van zijn bedrijf zijn veel weidegang, kruidenrijk grasland en samenwerken met de natuurlijke processen.

Voor je het weet is de middag voorbij dus snel door met de rondleiding waar we starten bij de kalveren. De kalveren krijgen koemelk, luzerne en brok en staan op stro. Het oudere jongvee staat in de ligboxenstal en krijgen natuurgras met brok. Op alleen natuurgras doen ze het niet goed genoeg. Later worden ze geweid.

Peter heeft een mooie huiskavel met verschillende grondsoorten bestaand uit zand, veen en klei. Over het algemeen waren de percelen in het verleden aan de natte kant. Sinds de introductie van kruidenrijk grasland is de bodemstructuur en waterhuishouding aanzienlijk verbeterd.

De koeien krijgen 4 keer daags een nieuwe strip zonder achterdraad. Mooi is te zien hoe gretig de koeien in de nieuwe strip, niet selectief  gras en kruidenweide afvreten. Met lage input geweid gras snel omzetten in melk en melkgeld is het motto.

Met het mooie Drentse landschap als decor hadden we deze middag  genoeg gespreksvoer. Onderwerpen als hoe het gebied is ontstaan, het stikstofprobleem, hoe je natuur zou moeten beheren en de columns van Peter in de Volkskrant natuurlijk.

Als afsluiting hebben we nog een aantal bijzondere machines bij Peter in de schuur mogen bekijken. Achter elke machine zit een verhaal over voor en nadelen. Zoals de mestverspreider achter de tank die een grotere worplengte en fijnere druppel geeft en de maaibalk die met weinig PK’s vlot de graskruiden hoger afmaait. En de zelf gemaakte wildredder.

Al met al een super geslaagde excursie en zeker de moeite waard om het bedrijf van Peter te bezoeken.