Vogels en voorspoed

Binnen het bovengenoemde project staat het ontwikkelen en uittesten van enkele inpasbare weidemaatregelen die effectief zijn voor de bescherming van weidevogels in Fryslân centraal. Vorige week troffen de betrokkenen het met het mooie weer, er stond allerlei veldwerk op het programma.

De veldwerkers zijn met name druk geweest met metingen naar o.a. wormen, plaggen steken en het meten van de vegetatiehoogte.

Het Louis Bolk instituut is trekker van dit project, LLF was er met name in beginsel bij betrokken. Andere betrokkenen bij dit project zijn: collectief Waadrane, Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden en Sudwestkust.

Wat valt op?

Ondanks de harde, koude Oostenwind zijn er wel strontvliegen te vinden op de mestflatten.

De bovenlaag van de grond is hard en droog. De wormen lijken zich “terug te trekken” naar de nattere bodem op meer dan 10 cm diepte.

In de buurt van sloten met opgezet waterpeil is de bodem natter en minder hard. Een uitkomst voor de weidevogels om wormen te vinden.