Wil je werken aan natuurinclusieve landbouw? Wij zoeken mensen!

Het borrelt en bruist in de landbouw in Fryslân, de sector is volop in beweging. Er zijn allerlei ontwikkelingen omtrent nieuwe verdienmodellen, koolstofvastlegging en vermeerdering van biodiversiteit. De ambities en uitdagingen zijn groot. Hoe kunnen boeren dit inpassen in hun bedrijfsvoering?

Fryslân wil naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw; een landbouw die grondgebonden is en circulair, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend. Vele partijen spannen zich in om dit samen met boeren en gebiedspartners werkend te maken. Door kennis te ontwikkelen en te delen en door in de praktijk te innoveren en te leren.

Ook de Friese Milieu Federatie en Living Lab Fryslân werken hard aan meer duidelijkheid en perspectief. Helpende handen om de vele brûsplakbijeenkomsten, studiegroepen en projecten te ondersteunen zijn van harte welkom.

We zoeken inhoudsdeskundigen, strategische denkers, projectleiders en organisatoren. Wil jij boeren helpen bij het zetten van stappen richting een natuurinclusieve(re) landbouw? Ben je sterk in het organiseren van bijeenkomsten? Draai je je hand niet om voor het succesvol leiden van projecten? Verdiep je je graag in onderwerpen als bodem, kruidenrijk grasland, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, koolstofopslag en biodiversiteit? Stuur ons dan een berichtje via dit reactieformulier. Mogelijk ben jij dan de eerste die we binnenkort bellen voor een leuke klus op flexibele basis!