Wisseling van de wacht…

 

Inmiddels zijn we alweer vijf jaar actief als Living Lab in haar huidige samenstelling. Dit geldt zowel voor het team dat aan de lat staat voor de uitvoeringsstrategie en operatie als de samenstelling van het bestuur. Met elkaar hebben we een aantal resultaten bereikt waar we trots op zijn.

‘Wy sjogge Living Lab Fryslân as paadwizer yn de transysje fan de lânbou’.

In de loop der tijd is de aard van onze activiteiten veranderd en aangepast naar waar het veld behoefte aan heeft en waar we zelf kansen zien. We werken steeds meer en intensiever samen met de 7 agrarische collectieven en naar verwachting zal dat de komende periode nog meer gaan worden.

Aan de vooravond van deze nieuwe fase nemen een aantal van onze mensen afscheid en kunnen we gelukkig ook weer nieuwe enthousiaste mensen verwelkomen.

Hieronder worden genoemd: De twee mensen die we willen bedanken voor de fijne samenwerking en de twee nieuwe mensen die we warm verwelkomen:

Gerrie Visser

Gerrie Visser

Programmaleider Living Lab Fryslân tot 1 okt 2022

Gerrie Visser, onze Programmaleider en verantwoordelijk voor de processen en financiering gaat vanaf 1 oktober aan de slag als algemeen secretaris / directeur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Wij danken haar voor al het werk dat ze heeft verzet voor het vertegenwoordigen en promoten van onze doelstelling en activiteiten bij vele externen en voor het regelen en beheren van de financiële middelen. Heel veel succes Gerrie! In je nieuwe rol hebben we ongetwijfeld nog contact met elkaar en werken we samen.

Haar opvolger is Harjan Bruining.

Harjan Bruining

Harjan Bruining

Nieuwe Programmaleider

Harjan Bruining uit Surhuisterveen wordt onze nieuwe programmaleider.

Na zijn wethouderschap in Achtkarspelen zocht hij een nieuwe uitdaging die maatschappelijk relevant is. Naast zijn bestuurlijke ervaring heeft hij een achtergrond als ondernemer en bankier.

Met de huidige onrust in de agrarische wereld zet Living Lab zich in om de boeren weer perspectief te bieden.
Harjan wil met het team de huidige organisatie verder door ontwikkelen, zodat er in de toekomst nog veel meer boeren gebruik kunnen maken van de diensten van de Landbouw Advies Pool en alle kennis, informatie en inspiratie die Living Lab biedt.

Bestuurswisseling:

Jehannes Santema

Jehannes Santema

Penningmeester tot 1 aug 2022

Jehannes Santema, onze penningmeester draagt per 1 augustus het stokje over aan Theo Verboom. Dank nogmaals aan Jehannes voor het inbrengen van zijn kennis, kunde en slimme, praktische oplossingen.

 

Theo Verboom

Theo Verboom

Nieuwe Penningmeester

Theo is 59 jaar, geboren in Kollum en heeft destijds gestudeerd aan de Hogere Landbouw School in Leeuwarden.

Hij heeft altijd bij Rabobank International gewerkt, standplaats Utrecht. Sinds 1999 is hij hobbyboer en heeft een kudde prachtige Herefords.

Op zijn manier is hij altijd bezig geweest met de vraag hoe natuur in te passen is door boeren en hoe een boer dan ook nog een fatsoenlijke boterham verdienen. Vanuit een zorg over de leefbaarheid van het platteland en de vitaliteit van boer en natuur en de eindigheid zien van schaalvergroting van de landbouw in Nederland.

De Stichting Living Lab Fryslan is actief op dit snijpunt en haar manier van denken en werken sluit heel goed aan bij de ideeën van Theo.