1e Overleg met aangesloten adviseurs

Vandaag vond het eerste overleg met de aangesloten adviseurs plaats. Alle adviseurs zijn benaderd of hebben zich gemeld om onafhankelijk advies te bieden, ieder op zijn eigen expertisegebied. We hebben nu 15 enthousiaste professionals in de pool en dit aantal groeit.

Wat opviel was dat men zich had aangesloten op basis van intrinsieke motivatie. Met elkaar wil men het belang en de noodzaak zien om via deze pool kennis over NIL op het erf te brengen. Het was goed om kennis met elkaar te maken en duidelijk werd dat de LAP een uitstekende netwerkfunctie heeft. Intern werkt het als een soort van Kennisplatform / Brûsplak, met elkaar weten we de kennis per adviseur te verbreden door vanuit een breder perspectief naar de materie te kijken.