Kenniscarrousel: ûnder de streep

11 oktober 2022 09:00 - 15:00

Wanneer

11 oktober 2022 09:00 – 15:00

Waar

De Wartenster

Bekijk op de kaart

Organisator

Living Lab Fryslân

Beschrijving

Het thema van de Kenniscarrousel van dit jaar is Verdienmodellen. Na een algemene, plenaire inleiding gaan we in kleinere groepen in kennissessies en workshops verder aan de slag. We gaan in op mogelijkheden, geven inzicht en inspiratie. Een Kenniscarrousel is een kennisdag met een praktische insteek, de deelnemers gaan zelf ook actief aan de slag met berekeningen etc.

Workshop-aanbod

 1. Algemene inleiding GLB en eco-regelingen.
  Meer informatie is alvast te vinden op:

 2.  Praktische toepassing van GLB en eco-regelingen (Let op: enige basiskennis is vereist)
  Door:

 3. Hoe kan een emissiearme bedrijfsvoering leiden tot een gunstig verdienmodel?
  Door:

 4. Landbouw als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen.
  Pieter van der Valk is bezig met de initiatieven Agricycling (reststromen verwaarden) en Rykdom (investering van derden in landbouwgrond). De mogelijkheden tot verduurzamen hangt sterk samen met het saldo per ha wat hier mee te verdienen is. Het is een zoektocht naar een rationeel evenwichtig verdienmodel dat rekening houdt met de opgaven waar ons samenleving mee wordt geconfronteerd. Met de twee projecten probeert Pieter een brug te slaan tussen ecologie en economie vanuit een holistisch principe en een gezamenlijke verantwoording. Daarvanuit gaat hij het gesprek aan met de deelnemers over maatschappelijke uitdagingen (bijv. nutriënten, kringlopen, duurzaam investeren, biodiversiteit) en hoe deze om te zetten naar een kans voor je bedrijfsvoering.
  Door:

  • Pieter van der Valk
 5. Hoe zorg ik met een verbeterde marketing- en communicatieaanpak voor meer rendement in mijn extra bedrijfstakken?
  Door:

  • Carla Boonstra
 6. Regeneratieve landbouw = lonend. Resultaten en inzichten uit het project 'Onder de streep'. Kennis- en inspiratiedeling uit de (studie) groep, met o.a. Friese boeren.
  Door:

 7. Zelf rekenen aan extensivering.
  Door:

Eén van de workshops van deze dag zal in het teken staan van het project 'Onder de streep',  dit is eerder door een samenwerking met Wij.Land, Living Lab Fryslân, De Natuurverdubbelaars en ALAN Accountants ontstaan. Er hebben al 10 - 15 Friese innovatieve boeren aan dit project meegedaan, waarbij berekend is wat je onder de streep overhoudt als bedrijf wanneer je in verregaande mate natuurinclusieve landbouw toepast. Het doel van dit project is om bedrijfskundig en boekhoudkundig inzichtelijk te maken wat deze manier van landbouw doet met het businessmodel van agrariërs. Er is eind dit jaar ruimte voor meer boeren om aan een studiegroep met dit thema mee te gaan doen.

Verder komt het nieuwe GLB en de Eco-regelingen aan bod. Denk daarnaast aan Bedrijfseconomisch advies, er komt nog een workshop Marketing (interessant voor boeren die aan huis of via een ander kanaal verkopen) een workshop over Emissie-arm ondernemen mét een gunstig verdienmodel en er komt nog meer. In september volgt duidelijkheid over het gehele programma.

Na de gezamenlijke lunch is er nog een zgn. informatiemarkt, waarbij het mogelijk is om persoonlijk in gesprek te gaan met de workshops- en gespreksleiders. Op deze markt zal ook de Landbouw Adviespool (LAP) vertegenwoordigd zijn. Op deze manier hopen we jullie als boer gericht bedrijfsadvies te kunnen geven.

Klik hier voor de uitgebreide uitnodiging met meer informatie.

Deelname aan studiegroepen

Heb je na deze dag behoefte aan meer verdieping? Dan bieden we de mogelijkheid om je in te schrijven voor verschillende studiegroepen, die vanaf eind 2022 van start gaan.

Aan deze dag zijn voor de aanwezigen geen kosten verbonden. Je kunt nu alvast je plek reserveren, er is plaats voor maximaal 85 deelnemers.