Veldbijeenkomst strokenteelt

07 juli 2022 19:30 - 21:30

Wanneer

07 juli 2022 19:30 – 21:30

Waar

Botma Pleats

Bekijk op de kaart

Organisator

Veggielab

Details

Beschrijving

Op de Botma Pleats in Engwierum vindt een interessante veldbijeenkomst plaats rondom het thema strokenteelt. Naast een theoretisch deel heeft de praktische uitvoering op deze avond een prominente rol. Folkert Botma leidt ons rond op de Botma Pleats, waar volop met strokenteelt geëxperimenteerd wordt.

Bedoeld voor: Akkerbouwers die geïnteresseerd zijn in strokenteelt en meer willen weten over de mogelijkheden of eigen ervaringen willen uitwisselen. Vanzelfsprekend zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom.

WIE KOMEN AAN HET WOORD?

  • Fogelina Cuperus (WUR). Doet haar PhD onderzoek naar het effect van strokenteelt op de biodiversiteit, maar zal gedurende bijeenkomst ook ingaan op het effect van strokenteelt op gewasopbrengst, plaagonderdrukking en bodemkwaliteit.
  • Folkert Botma (akkerbouwer met strokenteelt). Ervaringsdeskundige op het gebied van strokenteelt in de praktijk op Botma Pleats. Regeneratieve landbouw is wat hem betreft het antwoord op ons veranderende klimaat. Waarom en hoe pakt hij dit aan? Dat vertelt hij graag zelf.

We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

WAT IS VEGGIELAB?

Met het project ‘Veggielab’ willen twee jonge, Friese agrariërs laten zien dat het mogelijk is om op het bedrijf toegevoegde waarde aan de gewassen te geven. Niet alleen door natuurinclusief te boeren, maar ook door de gewassen al op de boerderij te verwerken tot halffabricaat voor de voedselverwerkende industrie of tot eindproduct voor horeca en retail. Een ketenproject van grond tot mond. Klik hier voor meer info over het project Veggielab.

Deze bijeenkomst is een initiatief van VeggieLab en: