Agrarisch collectief Waadrâne presenteert magazine Útfûgelje

‘Útfûgelje’, zo heet het magazine dat onlangs gepresenteerd werd door Agrarisch Collectief Waadrâne. Bij het bedrijf van Talsma Akkerbouw in Ternaard werd het eerste magazine uitgereikt aan de boeren van de toekomst, oftewel Dymer (7) en Lenna (4) Talsma. ,,It is wichtich om de ynformaasje troch te jaan oan de folgjende generaasje’’, aldus Anke Bijlsma die de middag presenteerde.

Agrarisch Collectief Waadrâne startte in 2016 als eerste en enige collectief in Fryslân met ANLb-beheer in het leefgebied Open Akkerland, kort gezegd het akkervogelbeheer. De eerste jaren was het veel pionieren, uitzoeken en proberen maar de boeren konden steeds een stapje vooruit maken. Nu, in 2023, staat het akkervogelbeheer stevig op de kaart in Noordoost-Friesland. In het magazine wordt samen met boeren, vogeltellers, onderzoekers en schouwers teruggekeken op zeven jaar akkervogelbeheer in het gebied van Waadrâne. Zo stelt de 26-jarige Marten van der Galiën uit Hantum: ,,It is moai om te sjen hoe’t oare boeren te wurk gean, welk sied se brûke en wat de resultaten binne. Wy wiene de pioniers en moasten dêrom alles útfûgelje.’’

Het hele verslag van die middag lees je hier.