Artikelen door

Studiegroepbijeenkomst Optimaliseren bedrijfskringloop

Terwispel, 19-1-2023 Hoe kan ik mijn bedrijfskringlopen optimaliseren en natuurinclusiever maken? Dat was de grote vraag tijdens de eerste bijeenkomst van de NIL (NatuurInclusieve Landbouw) studiegroep met boeren van ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland. Hierbij is het belangrijk om altijd het complete plaatje in het achterhoofd te houden en te streven naar een integrale benadering. Met […]

Eerste studiegroepbijeenkomsten

De eerste bijeenkomsten van de nieuwe studiegroepen starten deze week. Gisteren vond de 1e sessie plaats in Achlum: Stalsystemen en mest. Onze collega Anne Jansma vertelde eerst wat over ruige mest en wat voor effect dit heeft op de bodemkwaliteit. LAP adviseur Atze Abma vertelde over stalsystemen gericht op het verkrijgen van (meer) ruige mest […]

GEZOCHT: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil voor bodemexperimenten!

Bent u boer in de Fries/Groningse Kleischil en wilt u de bodem op uw bedrijf verbeteren? Denkt u na over het toepassen van nieuwe methoden? Dan is dit uw kans! Laat Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw weten waarmee u wilt experimenteren om te ervaren hoe de bodemweerbaarheid (biologie, fysisch en nutriënten) verandert en wat het effect […]

Vliegende start voor 4 nieuwe studiegroepen!

Afgelopen maandag en dinsdag was het zover. De startbijeenkomsten van 4 nieuwe studiegroepen. Onderwerpen als  bemesting, bodemleven, het in stand houden van weidevogels, staltechnieken, eiwitgewassen en het optimaliseren van de bedrijfskringloop kwamen op tafel. Wat is natuurinclusieve landbouw? Voordat we los gingen met de brainstormsessies, gingen we eerst van start met een inhoudelijke presentatie van […]

Gemeentelijk Landbouwbeleid: welkom in Sneek op 14-12

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 1 januari 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kun je beloond worden voor ecologische maatregelen in je bedrijf. Er gaat wel iets veranderen in de voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie. Het GLB verandert daardoor voor boeren en het […]

Instructievideo’s en kennisdocument ecologisch slootschonen

Afgelopen periode is er door Gebiedcoöperatie It Lege Midden geïnvesteerd in de kennisontwikkeling rondom ecologisch slootschonen. Deze kennis hebben zij omgezet in een bruikbare factsheet en onderstaande instructiefilms. Zo worden er concrete adviezen gegeven over hoe bij ecologisch slootschonen de oeverplanten te behouden en het dierenleven de mogelijkheid te geven om te vluchten. Daarnaast worden er […]

Biodiversiteit.frl: een biodiversiteitsplatform voor Fryslân

Het digitale platform Biodiversiteit.frl is op 3 november officieel gelanceerd. Het is een groeiend platform dat in het leven geroepen is om bestaande kennis over biodiversiteitsherstel, projecten, organisaties en activiteiten in de provincie op één centrale plek samen te brengen. Maar ook om nog ontbrekende kennis en informatie aan te vullen. Het platform is gebiedsgericht […]

Melkveehouders gezocht!

Voor het project “klimaatvriendelijke graslandbodems” zijn we op zoek naar melkveehouders! In het project wordt onderzocht hoe landbouwgrasland op minerale bodem (zand en klei) CO2 vastlegt in de bodem, en hoe dit proces reageert op droogte of juist hevige regenval. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de rol van de samenstelling van het grasland, […]