Artikelen door

Wil je werken aan natuurinclusieve landbouw? Wij zoeken mensen!

Het borrelt en bruist in de landbouw in Fryslân, de sector is volop in beweging. Er zijn allerlei ontwikkelingen omtrent nieuwe verdienmodellen, koolstofvastlegging en vermeerdering van biodiversiteit. De ambities en uitdagingen zijn groot. Hoe kunnen boeren dit inpassen in hun bedrijfsvoering? Fryslân wil naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw; een landbouw die grondgebonden is en […]

Kenmerken van een goed beheerde sloot

Van Jaap Zuidersma, ecologisch medewerker van agrarisch collectief It Lege Midden, ontvingen wij onderstaande kenmerken van en tips voor een goed beheerde sloot: Een goed beheerde sloot heeft specifieke kenmerken die vooral afhankelijk zijn van de aanwezige planten, zowel oeverplanten als onderwaterplanten en drijfplanten. Deze planten brengen een evenwicht in de sloot op gang, waarbij […]

Strokenteelt op Botma pleats

De Botma Pleats in Engwierum was op donderdag 7 juli het decor van een bijeenkomst uit het project Veggielab. Het thema van deze kennissessie was Strokenteelt en aan het woord kwamen onder andere Fogelina Cuperus, onderzoeker duurzame teeltsystemen aan de WUR, en Folkert Botma, boer en ervaringsdeskundige. Het Lytshûs zat goed vol met een keur aan […]

Kenniscarrousel: ûnder de streep

Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert Living Lab Fryslân i.s.m. de Landbouw Adviespool van 9.00 – 14.30 uur een Kenniscarrousel in De Wartenster in Wartena. Een Kenniscarrousel is een kennisdag met een praktische insteek. De aanwezigen krijgen kennis aangereikt, maar gaan waar mogelijk tijdens de workshops ook praktisch aan de slag (denk aan zelf berekeningen […]

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op te zetten vanuit de Landbouwadviespool (LAP) Fryslân. Wil je van collega-agrariërs en experts leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL), meld je dan aan. […]

Stagiair Jaap Zuidersma stelt zich voor

Ik ben Jaap Zuidersma, ik loop sinds 27 april via Caparis stage bij Living Lab. Ik heb gewerkt bij Caparis als systeembeheerder, maar wil graag de switch maken naar Ecologie, waar altijd mijn hart heeft gelegen. Daarom ben ik blij dat ik bij Living Lab, waar ik met plezier samen werk met het team, de […]

Collectief ELAN aan het woord: Bloemen als brug tussen boer en burger

ELAN zaait in Zuidoost   ELAN is het collectief in Zuidoost Friesland, gemeente Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en gedeeltelijk Heerenveen. Het gebied kenmerkt zich door het afwisselende landschap van bosachtig tot open weidegebieden. Het zal u dan ook niet verbazen dat alle 4 de leefgebieden van het ANLb binnen dit collectief aanwezig zijn: Open Grasland, Natte […]

Uitstel Informatiebijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar 12 en 14 juli

De bijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), die door de provincie Fryslân georganiseerd waren voor 13 en 15 juni, worden uitgesteld naar 12 en 14 juli. Dit houdt verband met de grote onzekerheden die leven over de inhoud van de brieven van de ministers Van der Wal (Nationaal Programma Landelijk […]