Artikelen door Marijke van der Zwaag

28 juni: bijeenkomst studiegroep Natuurinclusieve Stal

Voor het eerst sinds maanden was het weer mogelijk om als studiegroep fysiek samen te komen. Met een kleine 25 studiegroepsleden en geïnteresseerden was de opkomst was dan ook groot op de Dairy Campus in Leeuwarden. Na een voorstelronde kreeg Paul Galama (WUR) het woord. Hij presenteerde de recente ontwikkelingen en lichtte een tipje op […]

Groeten uit Huins

Onze thuisbasis Phlox laat deze zomer het dorp Húns in oude ansichtkaarten zien. Uit de collectie van de Húnser molenaar Durk Posthumus is een selectie gemaakt van momenten waarop de tijd even stil stond. In zwart wit nog. Het toont het dorpsleven als een zelfstandig functionerende gemeenschap, met boeren, middenstanders, een kerk, café en een […]

Kuikenalarm

Het loopt hier over van de weidevogelkuikens. We komen ze ook op allerlei onverwachte plekken tegen’, hoor ik van een weidevogelcoördinator. Na de tellingen van eind mei komen uit diverse weidevogelpolders juichende geluiden. De voordelen van een koud voorjaar en tevens een fijne opsteker voor boeren en vrijwilligers! ’15 juni-startschot verruilen voor (kuiken)alarmbel’ Het is […]

Oproep start nieuwe studiegroepen!

Je hebt de afgelopen tijd vast gehoord over de SABE-regeling, de adviesvoucher? Daarmee kun je individueel een voucher krijgen voor adviesvragen over NIL. Onze ervaring is, dat boeren veel van boeren (willen) leren en met elkaar willen praten en leren over wat Natuurinclusieve landbouw is en hoe je het toe kunt passen. Om dan uiteindelijk […]

Rennen, springen, vallen en weer opstaan

Ik zie de grote maai- en inkuildrukte en hoor in mijn hoofd spontaan dat liedje van Herman van Veen: ‘We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan!’ En dus gaan jullie mijn stukje misschien pas later een keer lezen. Geeft niks, want over ‘maaien met weidevogelverstand’ heb ik je genoeg verteld! ‘Rennen, […]

Living Lab Fryslân: ‘Zoeken naar natuurinclusief melkstalsysteem lastig’

Meerdere melkveehouders zijn op zoek naar het best passende natuurinclusieve stalsysteem. Veertien Friese boeren deelden hun ideeën hierover afgelopen jaar. Vanuit Living Lab Fryslân tekende consulent Ysbrand Galama hun bevindingen op. Welke drijfveer delen deze melkveehouders? ‘Een flink aantal staat voor de uitdaging om nieuw te moeten bouwen. Bijvoorbeeld omdat de stal en stalvloer verouderd […]

Drukdrainage prachtkans voor weidevogelbeheer

Wat als je sloten en drainbuizen niet alleen gebruikt om water van het land af te voeren, maar ook omgekeerd? Met drukdrainage kan het en ik ruik mooie kansen voor weidevogels! Eerst wat uitleg. In de veenweidegebieden verwacht men veel van onderwaterdrainage: drains om de drie tot zes meter, die onder het slootpeil liggen. Het […]

LLF goes oer de grins

Living Lab Fryslan is in 2016 opgericht met de blik op Friesland, met de Friese situatie als uitgangspunt. In ons werk, in de uitvoering is dat nog steeds zo. En blijkbaar zit er iets in die Friese aanpak. Wat in ieder geval in onze aanpak is gaan zitten is breed communiceren over wat we doen […]