Artikelen door

Op excursie bij Peter Oosterhof

Intensief boeren door te extensiveren. Peter Oosterhof werkt door allereerst te kijken naar zijn koeien, zijn omgeving en zijn grondsoorten. Wat is dan nodig, in samenhang met de natuur? ‘Alles moet kloppen’. 20 Boeren, vanuit twee studiegroepen, gingen onlangs op excursie naar Foxwolde. Daar heeft boer Peter ons van alles laten zien en geïnspireerd. We […]

Hoe bescherm je als boer weidevogels en andere dieren?

Aeres MBO Leeuwarden heeft in samenwerking met Van Hall Larenstein voor de Landbouwdeal Fryslân (natuurinclusieve landbouw in het onderwijs) divers lesmateriaal ontwikkeld voor haar studenten. In deze kennisclip leer je over de werking van een wildredder, warmtecamera en drones. Met deze technieken kunnen op verschillende manieren weidevogels worden beschermd. Een aantal tips van Gouden Grutto-prijswinnaar […]

Hoe zijn de vooruitzichten voor dit broedseizoen?

De fanatieke zoekers zijn het land al in om het gedrag van de kieviten te observeren, de eerste kievitsnesten zijn alweer ontdekt. Eén dezer dagen zal het eerste kievitsei van Nederland en Friesland wel gevonden worden. Al kunnen de nachtvorst en de lagere temperaturen de komende dagen de leg van het eerste ei nog wel […]

GEZOCHT: Melkveehouders in Friesland met of zonder kruidenrijk grasland

Voor het project BioDiverseMelk is Hogeschool Van Hall Larenstein op zoek naar melkveehouders die mee willen doen in een onderzoek naar het effect van kruiden in grasland op de melk en mestsamenstelling van Holstein koeien. BioDiverseMelk Veel melkveehouders zetten kruiden in grasland in, ten gunste van meer biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw. Naast positieve effecten […]

Wij zijn verhuisd!

Na een winter on tour langs verschillende agrarische collectieven en connecties, zijn wij per 1 februari neergestreken in Akkrum. Naast gebiedscoöperatie It Lege Midden zijn wij op woensdagen te vinden in ons nieuwe kantoor aan It Patroan 5. Centraal in Friesland, goede voorzieningen én een goede connectie met de agrarische collectieven hebben ons doen besluiten […]

Minigids Ecologisch Slootbeheer

Door gebiedscoöperatie It Lege Midden is een minigids ecologisch slootbeheer ontwikkeld. Dit is een opvouwbare, geplastificeerde kaart in handzaam zakformaat. De kaart bevat een selectie aan kenmerkende planten en dieren die voorkomen in en rond een ecologisch beheerde sloot. Daarnaast bevat de kaart een uitleg over hoe een sloot op een ecologische manier beheerd moet […]

Studiegroepbijeenkomst Optimaliseren bedrijfskringloop

Terwispel, 19-1-2023 Hoe kan ik mijn bedrijfskringlopen optimaliseren en natuurinclusiever maken? Dat was de grote vraag tijdens de eerste bijeenkomst van de NIL (NatuurInclusieve Landbouw) studiegroep met boeren van ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland. Hierbij is het belangrijk om altijd het complete plaatje in het achterhoofd te houden en te streven naar een integrale benadering. Met […]