Artikelen door

Kenniscarrousel: ûnder de streep

Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert Living Lab Fryslân i.s.m. de Landbouw Adviespool van 9.00 – 14.30 uur een Kenniscarrousel in De Wartenster in Wartena. Een Kenniscarrousel is een kennisdag met een praktische insteek. De aanwezigen krijgen kennis aangereikt, maar gaan waar mogelijk tijdens de workshops ook praktisch aan de slag (denk aan zelf berekeningen […]

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op te zetten vanuit de Landbouwadviespool (LAP) Fryslân. Wil je van collega-agrariërs en experts leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL), meld je dan aan. […]

Stagiair Jaap Zuidersma stelt zich voor

Ik ben Jaap Zuidersma, ik loop sinds 27 april via Caparis stage bij Living Lab. Ik heb gewerkt bij Caparis als systeembeheerder, maar wil graag de switch maken naar Ecologie, waar altijd mijn hart heeft gelegen. Daarom ben ik blij dat ik bij Living Lab, waar ik met plezier samen werk met het team, de […]

Collectief ELAN aan het woord: Bloemen als brug tussen boer en burger

ELAN zaait in Zuidoost   ELAN is het collectief in Zuidoost Friesland, gemeente Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en gedeeltelijk Heerenveen. Het gebied kenmerkt zich door het afwisselende landschap van bosachtig tot open weidegebieden. Het zal u dan ook niet verbazen dat alle 4 de leefgebieden van het ANLb binnen dit collectief aanwezig zijn: Open Grasland, Natte […]

Uitstel Informatiebijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar 12 en 14 juli

De bijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), die door de provincie Fryslân georganiseerd waren voor 13 en 15 juni, worden uitgesteld naar 12 en 14 juli. Dit houdt verband met de grote onzekerheden die leven over de inhoud van de brieven van de ministers Van der Wal (Nationaal Programma Landelijk […]

Deelnemers gezocht voor herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân

Oude agrarische cultuurlandschappen vertellen de geschiedenis van een streek. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen zoals waterberging en CO2-opslag. Hierdoor kunnen ze een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die reden werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de agrarische collectieven aan het herstel van deze cultuurlandschappen. Er zijn 12 maatregelen […]

Verslag studiegroepbijeenkomst Natuurinclusief

We zijn weer los. De eerste bijeenkomst seizoen 2022 van de studiegroep natuurinclusief van Living Lab Fryslan is een feit. Wat is het mooi te starten op een zonnige dag met een excursie naar Peter Oosterhof. Peter is melkveehouder in het Drentse Foxwolde waar hij samen met zijn vriendin een melkveebedrijf runt. Buiten in de […]