Barre winterse omstandigheden bieden kansen!

Bij Agrarisch collectief Súdwestkust zijn ze met man en macht hun uiterste best aan het doen om de gebieden en de percelen voor de weidevogels zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor straks. Juist deze barre omstandigheden bieden kansen!

Door de droge landerijen kan ruige mest op alle ANLb percelen in grote hoeveelheden worden uitgereden, ‘de Workumerwaard wie der swart fan’ aldus Jeroen de Vries (Projectleider en gebiedscoördinator). Pitrus wordt gemaaid, (greppel) plas-drassen worden aangelegd, pompen worden geplaatst en er word gewerkt aan openheid gebied. ‘Plekken die normaliter slecht bereikbaar zijn. kunnen nu wel bereikt worden. We hebben op veel plekken rietlanden gemaaid, bomen gerooid en struweel gesnoeid. Door te werken aan openheid gebied kunnen we weidevogelgebieden met elkaar verbinden en maken we het de predatoren moeilijker om zich er te vestigen of te verschuilen.’

‘Door o.a. de strenge winter verwachten we dat we dit broedseizoen minder predatiedruk dan vorig seizoen hebben; er zijn nagenoeg geen muizen, dus minder voedsel aanbod waardoor de zwakkere predatoren deze periode uiteindelijk niet zullen overleven. Bij monitoring zien we nu al minder predatoren dan vorig jaar op de camera’s. Wel zien we erg veel bruine ratten en (verwilderde)katten. Dit baart ons zorgen.’

Op de planning

Het volgende waar aan gewerkt gaat worden is het plas-drasseizoen dat loopt van 15 februari – 15 juni en aan het hogere waterpeil. Er is uitstel aangevraagd voor de (greppel) plas-drassen i.v.m. het ijs, de pompen en hevels kunnen nu niet open. De beheerders is wel gevraagd de bochtstukken op de buizen te zetten zodat het water wordt vastgehouden.