Bemestingsplan voor weidevogels

Nieuw bericht van de Weidevogelman:

Zometeen in januari zit je weer met je adviseur om tafel om het bemestingsplan te maken. Dan denk je al vooruit naar het komende voorjaar. En ga je keuzes maken welke percelen je gebruikt voor maïs, welke je eerst wilt maaien en welke je gaat beweiden. Daar stem je dan je bemesting op af. Nou, dan ruik ik mijn kans om alvast een ideetje in te prikken! Misschien kun je in april en mei iets leuks doen voor de weidevogels en daar in de plannenmakerij rekening mee houden.

Je weet vast nog wel waar het vorige jaar de grutto’s en andere weidevogels actief waren. Goede kans dat ze daar ook in april weer gaan nestelen. Grutto’s leggen hun eieren in de vroege regio’s van ons land vaak in de 2e en 3e week van april. In Friesland/ Groningen is dat in de regel 1 tot twee weken later. Ze struinen dus vanaf de 2e week van mei rond met hun kuikens.

De ervaring in weidevogelbescherming is dat het de vogels enorm helpt als er naastliggende percelen zijn, die ongeveer tweeënhalve week voor de komst van deze kuikens beweid zijn. Daar staat gras van een mooie hoogte en dichtheid, waar de vogels vanzelf met de kuikens naartoe trekken. Want ze vinden er insecten in het gras en bij de mestflatten en er is beschutting.

Voordeel is dat de grutto’s op een gegeven moment uit het lange en dichte gras trekken, wat jij dan met een geruster hart kunt maaien. Misschien kun je de weidepercelen in april dus zo kiezen, dat ze gunstig naast de percelen liggen waar wordt gebroed.

Heb je ook nog wat stalmest uit te rijden en past dat op één of andere manier op percelen waar je later de meeste weidevogels verwacht, dan is dat helemaal top! Zie je? Bij het maken van plannen voor het voorjaar kun je soms al een klein verschil maken in het voordeel van de weidevogels.

Met gevleugelde groet,
De Weidevogelman.

Tips:

  • Door naast of rondom maaipercelen meerdere percelen te beweiden in de periode van eind maart tot begin mei maak je een mozaïek van graspercelen met verschillende graslengtes. De periode van de tweede week mei tot half juni is cruciaal voor het opgroeien van gruttokuikens.
  • Het wordt des te leuker, als je er in het voorjaar één of meer vrijwilligers bij hebt die de nesten helpen vinden en beschermen en de bewegingen van de vogels en hun kuikens in de gaten houden.

Eens per maand vertel ik, Weidevogelman, over de weidevogels. In het broedseizoen wordt dat twee keer per maand. Fijn als je deze mail doorstuurt naar iedereen met een warm hart voor weidevogels. Samen krijgen we veel snavels dezelfde kant op!

PS:  Als je de mails direct wilt blijven ontvangen meld je dan hier aan